donderdag 12 augustus 2010

Ding #23: Ding-a-Dong

Aardig om eens onder werktijd het web af te grazen. Was alweer een tijdje geleden: sinds het behalen van de tweede plaats in de krakercompetitie van 2005, en de eerste plaats in het jaar daarna ben ik me wat socialer gaan gedragen en zit ik niet meer zoveel met mijn hoofd in het beeldscherm. Prettig om de diepte weer eens in te gaan.

Zoals uit de voorgaangde posts mag blijken: ik vind het kennisnemen van de ontwikkelingen op Internet en de voortschreidende techniek uiterst belangrijk.
Nog belangrijker is echter het vermogen tot realistisch zijn. Ken uzelve, steek energie in dat wat moet en bouw daar dan verder op. Stel jezelf altijd de vraag: moet ik hier aan meedoen? Is het deel van mijn taak? Is het een zinnige aanvulling op wat ik al doe? Voorzie ik er al in? En vooral: heeft het prioriteit?
Vooral de sociale netwerken (en dan bedoel ik expliciet NIET de mogelijkheden tot crowdsourcing) zijn mijns inziens helemaal niet nodig als je een eigen website met de nodige catalogi erop hebt. Dat is allemaal exposure op de vleugels van hypes. Daar koop ik uiteindelijk helemaal niets voor; veel te vluchting en inhoudsloos. Zinvolle deelname kost veel tijd en inzet, terwijl het niet tot de primaire taak behoort. Verkeerde aanwending van middelen dus.

Alle begin is contemplatie. En dat kost tijd. Neem die. Want: zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Web2.0 biedt mogelijkheden die tot voor kort ondenkbaar waren. De ontwikkeling van die mogelijkheden is hét moment om pas op de plaats te maken en te beoordelen of je daar klaar voor bent. Het NA is dat niet, en het erge is dat dat helemaal geen nieuws is.

Nogmaals: geen gebouw zonder fundament. Zeker niet in het huidige zo drassige Hollandse politieke landschap.

2 opmerkingen:

 1. Dank Polter voor je 23 dingen, voor het tonen van een alternatieve Zeitgeist.

  Ik heb genoten van je consequente stellingname hierin, bijna als een (interne) digitale malcontent voor de 2.0 ontwikkelingen en daarin volhardend als een hedendaagse Cato.

  Daarnaast wees je op prachtige, kleine geschiedenissen en fraaie citaten en verwijzingen daarna. Ik ben natuurlijk een groot voorstander van al die 2.0 ontwikkelingen maar ben het eens met je terugkerend betoog. Om nog maar eens een citaat aan te halen:

  Soms is het beter om een stap terug te doen zodat men later twee stappen voorwaarts kan doen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Helaas moet je hier in huis vaak eerst twee stappen terug doen en dan al je energie steken in het mogelijk maken van de uitgangspositie die je dacht te hebben voordat je begon ergens aan te werken. Dat is de consequentie van een abonnement op oogkleppen.

  BeantwoordenVerwijderen